Old school Easter eggs.

دروستكرنا به رنامى بومبوس
شرح البرامج بومبوس ب

YEKEM/ download kirna bernamê bumbos
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
DIWEM/pi$tî te bernamê xo download kirî fayla cêbecêkraw veka bernamê td yê tê da bi van wênêt xarê hatya diyarkirn
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PhotoCard
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SÊYEM/bernamê xo veke dê bo te 4 bo$ayî hên van bo$aya dê pir key bo nimune bi vî rengê l xarê
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
CIWAREM/bo nimune USERNAME(shuresh.jan)SERVER(nimbuzz.com) PASSWORD (*********) NICKNAME (shuresh.jan)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PÊNCEM/ pence l ser SAVE dabine pashan OK bika dê bernamê te vebît di van wênêt xarê da pitir hatya runkirn
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1
2.

Shuresh.jan@nimbuzz.com
Shurashvan.co@nimbuzz.com

1