جاوانيا ب كارئينا به رنامى baby ngilr+baby kiler ‎‏_flood
E1b5970137718519.jpg
TÊBÎNÎ/ demê to wan pêzanên l xarê me dyar kirî daxil dkeyî hêvye pîtên biçîk bikarbênî bo nimune shuresh.jan
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
YEKEM/dê ID yekê nu pê bernamê nimbuzz chêkey ew ID dê bikarhênî bo bernamê flood
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

DIWEM/dê bernamê xo yê floodî vekî dê hindek bo$ayî bo te hên
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SÊYEM/bo$ayî ya êkê USERNAME dê wî ID daxil kî ewê te b bernamê nimbuzz çêkrî
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ÇIWAREM/password dê jimara nihênî daxil key
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
PÊNCEM/destkaryê di che boshaya de neke btinê boshayek yal xarê nivîsî host/ip tê da ya nivîsî Gatway.nimbuzz.com peyva GATWAY dê hête guhurîn bo openfire.nimbuzz.com‏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
di van wênêt xarê da pitir hatye runkirn
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1...
2...
3...
4...

Shuresh.jan@nimbuzz.com
Shurashvan.co@nimbuzz.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2009ـــ2010

1


XtGem Forum catalog